NC State
Confucius Institute

Confucius Institute at NC State University

 NC State University, Campus Box 7401
McKimmon Center, Suite 100

1101 Gorman Street
Raleigh, NC 27695-7401

Phone: 919.513.2924
Fax: 919.513.3068


anna-lamm

Director

Anna Dunaway(林安娜)
anna_dunaway@ncsu.edu
919.513.2732
More Information
wei-yan


Chinese Director
Nanjing Normal University Visiting Professor

Dr. Yan Wei(魏燕)
ywei9@ncsu.edu
919.987.0057
lucy-yin


Programs Coordinator

Lucy Yin
xyin2@ncsu.edu
919.513.2924
Zhou-Wenhua

CI Instructor
Nanjing Normal University Visiting Professor

Dr. Wenhua Zhou(周文华)
wzhou8@ncsu.edu
919.349.2956
Yang-Mei


CI Instructor
Beijing Sport University Visiting Professor

Dr. Mei Yang(杨梅)
myang18@ncsu.edu
919.400.3818
Ma-Yan


CI Instructor
Dongbei University of Finance and Economics Visiting Professor

Yan Ma(马妍)
yma19@ncsu.edu
919.807.9069
Yu-Yanling


CI Instructor
Wuhan University of Technology Visiting Professor

Dr. Yanling Yu(于艳玲)
yyu38@ncsu.edu
919.780.0599
ma-yuehan


Confucius Classroom Chinese Instructor
Central Carolina Community College

Yuehan Ma(马越晗)
zhang-jingjing


Confucius Classroom Chinese Instructor
Saint Augustine's University

Jingjing Zhang(张晶晶)
jzhang38@ncsu.edu
chen-qiang


Confucius Classroom Chinese Instructor
Enloe High School

Qiang (John) Chen(陈强)
qchen@wcpss.net
919.856.7918
Junjing-yang-2


Confucius Classroom Chinese Instructor
Concord High School

2015 - 2016
Junjing (Lucy) Yang (杨军静)
zhong-peng


CI Instructor (Summer Courses)
Chinese Instructor at Raleigh Academy of Chinese Language

Peng Zhong Gordh(钟鹏)
bugsbugme@nc.rr.com
919.870.9656